รหัสสินค้า FCD

ที่ รูป รหัส ชื่อ ขนาด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
2 FCD-01 ดัมเบล์ รุ่น Professional 76,376.25฿. คลิกรับส่วนลด
3 FCD-02 แผ่นน้าหนักมาตราฐาน รู 2 นิ้ว 30,690.00฿. คลิกรับส่วนลด
4 FCD-03 แผ่นน้าหนักมาตราฐาน รู 1"2 หุน และ 2" หุน 30,690.00฿. คลิกรับส่วนลด
5 FCD-04 บาร์ยาวและบาร์สั้น มาตรฐาน(ราคาต่ออัน) 9,493.75฿. คลิกรับส่วนลด
6 FCD-05 บาร์ยาวและบาร์สั้น มาตรฐาน(ราคาต่ออัน) 9,493.75฿. คลิกรับส่วนลด
7 FCD-06 ดัมเบลล์ 60,760.00฿. คลิกรับส่วนลด
8 FCD-07 ม้าปรับระดับ 0.6 x 1.20 x 1.00 m. 14,918.75฿. คลิกรับส่วนลด
9 FCD-08 ม้าราบ 0.50 x 1.20 x 0.40 m. 8,137.50฿. คลิกรับส่วนลด
10 FCD-09 ม้าพนักพิงเอนกประสงค์ 0.5 x 0.70 x 1.00 m. 8,137.50฿. คลิกรับส่วนลด
11 FCD-10 ม้านั่งบริหารหน้าแขน 1.00 x 1.00 x 1.00 m. 17,902.50฿. คลิกรับส่วนลด
12 FCD-11 อุปกรณ์ บริหารหลังส่วนล่าง 1.00 x 1.20 x 1.10 m. 17,902.50฿. คลิกรับส่วนลด
13 FCD-12 อุปกรณ์ บริหารไหล่ อก หลังแขนและกล้ามท้อง 1.50 x 1.00 x 1.60 m. 23,017.50฿. คลิกรับส่วนลด
14 FCD-13 ม้าบริหารท้อง 15,345.00฿. คลิกรับส่วนลด
15 FCD-14 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อท้อง ไหล่หลังแขน 1.50 x 1.00 x 1.60 m. 30,690.00฿. คลิกรับส่วนลด
16 FCD-15 ม้าบริหารท้อง 20,460.00฿. คลิกรับส่วนลด
17 FCD-16 เครื่องเล่นสมิท 1.50 x 1.20 x 2.20 m. 88,350.00฿. คลิกรับส่วนลด
18 FCD-17 เครื่องเล่น เคเบิล 1.20 x 2.80 x 2.20 m. 93,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
19 FCD-18 Cable Cross Over แบบ Jungle 3.00 x 3.50 x 2.20 m. 382,850.00฿. คลิกรับส่วนลด
20 FCD-19 Cable Cross Over แบบ Jungle 3.00 x 3.50 x 2.20 m. 151,900.00฿. คลิกรับส่วนลด
21 FCD-20 อุปกรณ์บริหารหน้าขา 120 x 150 x 180 cm. 24,296.25฿. คลิกรับส่วนลด
22 FCD-21 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อหลังมุมเงย 45 องศา 120 x 150 x 180 cm. 42,198.75฿. คลิกรับส่วนลด
23 FCD-22 อุปกรณ์ดึงหลังมุมต่า 45 องศา 1.50 x 1.50 x 1.60 m. 42,198.75฿. คลิกรับส่วนลด
24 FCD-23 อุปกรณ์บริหารหลัง ทีบาร์ 1.20 x 2.00 x 0.50 m. 15,345.00฿. คลิกรับส่วนลด
25 FCD-24 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลัง 1.20 x 1.20 x 2.00 m. 42,198.75฿. คลิกรับส่วนลด
26 FCD-25 อุปกรณ์นั่งดันเอกเอียง 1.50 x 1.50 x 1.70 m. 42,198.75฿. คลิกรับส่วนลด
27 FCD-26 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อส่วนท้อง 1.00 x 2.00 x 0.90 m. 42,198.75฿. คลิกรับส่วนลด
28 FCD-27 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขาด้านหลัง 1.50 x 1.50 x 1.50 m. 42,198.75฿. คลิกรับส่วนลด
29 FCD-28 อุปกรณ์บริหารหลังแขนและไหล่ 1.20 x 1.50 x 1.00 m. 21,738.75฿. คลิกรับส่วนลด
30 FCD-29 เครื่องบริหารหน้าขา 1.20 x 1.00 x 1.00 m. 42,198.75฿. คลิกรับส่วนลด
31 FCD-30 เครื่องบริหารหน้าขา #PLT011 1.50 x 1.20 x 1.20 m. 42,198.75฿. คลิกรับส่วนลด
32 FCD-31 เครื่องถีบขามุมเอียง 1.50 x 2.00 x 1.50 m. 88,350.00฿. คลิกรับส่วนลด
33 FCD-32 เครื่องบริหารน่อง และบริหารขาแบบยืน 1.00 x 1.50 x 1.80 m. 24,296.25฿. คลิกรับส่วนลด
34 FCD-33 เครื่องนั่งเขย่ง บริหารน่อง 0.60 x 1.20 x 1.00 m. 15,345.00฿. คลิกรับส่วนลด
35 FCD-34 อุปกรณ์ฝึกอก ไหล่ และหลัง 1.00 x 1.40 x 1.50 m. 81,375.00฿. คลิกรับส่วนลด
36 FCD-35 อุปกรณ์บริหารหน้าแขน 1.00 x 1.10 x 1.10 m. 74,400.00฿. คลิกรับส่วนลด
37 FCD-36 อุปกรณ์ฝึกอก 1.00 x 1.40 x 1.50 m. 74,400.00฿. คลิกรับส่วนลด
38 FCD-37 อุปกรณ์ฝึกหัวไหล่ 1.00 x 1.40 x 1.50 m. 74,400.00฿. คลิกรับส่วนลด
39 FCD-38 อุปกรณ์ฝึกหลัง 1.00 x 1.40 x 1.50 m. 74,400.00฿. คลิกรับส่วนลด
40 FCD-39 เครื่องบริหารหน้าขา #SIN007 1.00 x 1.40 x 1.50 m. 74,400.00฿. คลิกรับส่วนลด
41 FCD-40 Cable Cross Over แบบ Jungle 3.00 x 3.50 x 2.20 m. 74,400.00฿. คลิกรับส่วนลด
42 FCD-41 อุปกรณ์นอนดันอกแบบปรับระดับเอียง ราบ 1.50 x 1.60 x 1.30 m. 28,132.50฿. คลิกรับส่วนลด
43 FCD-42 อุปกรณ์นอนดันอก #RAC002 1.50 x 1.60 x 1.30 m. 21,738.75฿. คลิกรับส่วนลด
44 FCD-43 อุปกรณ์โครงเหล็กแบบขาฝึกไหล่ แขน 1.50 x 2.00 x 1.80 m. 25,575.00฿. คลิกรับส่วนลด
45 FCD-44 ลู่วิ่งไฟฟ้า 178 x 91.5 x 152.5 cm. 215,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
46 FCD-45 เครื่องเดินวงรี 189.7 x 65.6 x 166.5 cm. 210,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
47 FCD-46 จักรยานนั่งตรง 119.5 x 55 x 150 cm. 95,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
48 FCD-47 ชุดยกน้าหนักรวม Set 70 กก. 185 x 175 x 150 cm. 95,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
49 FCD-48 ชุด Gym เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ 4 สถานี 210 x 250 x 215 cm. 155,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
50 FCD-49 ดัมเบลหุ้มยางพร้อมชั้นวางรวมSet 1-15 กก. 139,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
51 FCD-50 ซิทอัพปรับระดับ crunch bench 56,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
52 FCD-51 ชุดบริหารหลัง hyperextension 31,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
53 FCD-52 ชุดนั่งเล่นหน้าแขน 50 กก.Seateed scott curl 62 x 90 x 95 Cm. 27,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
54 FCD-53 ลู่เดิน HORIZON ENDURANCE3 187 x 62 x 168 cm. 71,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
55 FCD-54 ลู่วิ่งไฟฟ้า 197 x 88 x 144 cm. 91,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
56 FCD-55 ลู่วิ่งไฟฟ้า 3.0 แรงม้า 40,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
57 FCD-56 เครื่องเดินวงรี 145 x 60 x 160 cm. 35,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
58 FCD-57 จักรยานนั่งตรง 905 x 500 x 1340 mm. 30,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
59 FCD-58 ชุดโฮมยิมฝึกกล้ามเนื้อรวม 45,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
60 FCD-59 เครื่องปั่นเอวสลายไขมัน 70 x 43 x 112 cm. 30,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
FOFAN ONLINE รหัสสินค้า FCD