รหัสสินค้า PG

ที่ รูป รหัส ชื่อ ขนาด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
2 PG-001 ชิงช้ามีหลังคากลม (ใหญ่) 100 x 170 x 200 cm. 22,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
3 PG-002 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (ใหญ่) 100 x 170 x 200 cm. 22,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
4 PG-003 ชิงช้ามีหลังคากลม (เล็ก) 80 x 100 x 180 cm. 21,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
5 PG-004 ชิงช้ามีหลังคาเหลี่ยม (เล็ก) 80 x 100 x 180 cm. 21,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
6 PG-005 ชิงช้ากลมขนาด 1 เมตร 60 x 100 x 80 cm. 11,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
7 PG-006 ชิงช้ากลมขนาด 80 เซนติเมตร 50 x 80 x 60 cm. 10,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
8 PG-007 ชิงช้าเอกกระเช้ามีหลังคา 90 x 100 x 160 cm. 14,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
9 PG-008 ชิงช้าเอกกระเช้า 90 x 100 x 130 cm. 13,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
10 PG-009 ชิงช้าเอกกระเช้าพวงคู่ 90 x 160 x 130 cm. 13,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
11 PG-010 ชิงช้าหันหน้าชนกันมีหลังคา 90 x 90 x 150 cm. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
12 PG-011 ชิงช้าหันหน้าชนกัน 90 x 90 x 130 cm. 14,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
13 PG-012 ชิงช้านั่งคู่ 1 ที่ 90 x 90 x 130 cm. 14,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
14 PG-013 ชิงช้านั่งคู่ 3 ที่ 120 x 250 x 165 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
15 PG-014 โซ่แกว่ง 4 ที่ 130 x 320 x 170 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
16 PG-015 โซ่แกว่ง 3 ที่ 130 x 280 x 170 cm. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
17 PG-016 โซ่แกว่ง 2 ที่ 120 x 170 x 150 cm. 14,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
18 PG-017 โซ่แกว่ง 2 ที่ (อนุบาล) 120 x 170 x 140 cm. 11,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
19 PG-018 โซ่แกว่งห่วงยาง 3 ที่ 130 x 280 x 160 cm. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
20 PG-019 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ 150 x 270 x 170 cm. 19,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
21 PG-020 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (มีพื้นที่วางเท้า) 130 x 280 x 170 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
22 PG-021 ชิงช้าเอม้าโยก 3 ที่ (อนุบาล) 130 x 280 x 160 cm. 14,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
23 PG-022 ชิงช้าเอม้าโยก 1 ที่ 90 x 90 x 130 cm. 12,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
24 PG-023 ชิงช้าเอรวม 3 อย่าง 150 x 270 x 160 cm. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
25 PG-024 แป้นบาส 3 ห่วง 150 x 150 x 200 cm. 13,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
26 PG-025 ชุดรวมแป้นบาส 150 x 280 x 180 cm. 25,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
27 PG-026 ชุดรวมรถไฟ 150 x 320 x 170 cm. 29,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
28 PG-027 ชุดรวมรถไฟเชือกถัก 150 x 280 x 170 cm. 28,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
29 PG-028 ชิงช้าตาชั่ง 130 x 180 x 180 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
30 PG-029 ชุดรวมเชือกถัก (เล็ก) 130 x 350 x 180 cm. 25,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
31 PG-030 ชุดรวมเชือกถัก (ใหญ่) 140 x 400 x 200 cm. 28,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
32 PG-031 บาร์ไต่ 3 อย่าง 130 x 200 x 150 cm. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
33 PG-032 โดมเหลี่ยม (เล็ก) 130 x 130 x 150 cm. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
34 PG-033 บาร์เหลี่ยม 100 x 150 x 150 cm. 14,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
35 PG-034 โดมกลม 120 x 120 x 160 cm. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
36 PG-035 โดมกลมมีบาร์ไต่ 2 ชั้น 150 x 200 x 160 cm. 22,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
37 PG-036 โดมกลมมีบาร์ไต่ 2 ชั้น (อนุบาล) 130 x 250 x 130 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
38 PG-037 โดมลอด 130 x 180 x 160 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
39 PG-038 บาร์ไต่ 3 ทาง 120 x 190 x 130 cm. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
40 PG-039 บาร์ไต่ 4 ทาง 190 x 190 x 130 cm. 22,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
41 PG-040 บาร์เชือก 130 x 150 x 160 cm. 19,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
42 PG-041 บาร์โค้ง 80 x 200 x 170 cm. 14,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
43 PG-042 ม้านั่งอยู่กับที่ 55 x 95 x 70 cm. 11,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
44 PG-043 มิกกี้เม้าโยก 6 ที่ 160 x 180 x 50 cm. 22,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
45 PG-044 เรือโคลงเคลง 1 ชิ้น 90 x 120 x 50 cm. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
46 PG-045 เก้าอี้หมุน 4 ที่ 100 x 100 x 80 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
47 PG-046 ถ้วยหมุน 100 x 100 x 80 cm. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
48 PG-047 คอกหมุน 100 x 100 x 80 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
49 PG-048 ช้างหมุน 4 ที่ 110 x 110 x 80 cm. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
50 PG-049 กระดานหมุน 6 ที่ 100 x 100 x 80 cm. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
51 PG-050 ม้าหมุน 4 ที่ 100 x 100 x 80 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
52 PG-051 ม้าหมุน 6 ที่ 110 x 110 x 80 cm. 21,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
53 PG-052 ม้าหมุน 6 ที่ (ไม่มีท้อง) 110 x 110 x 80 cm. 21,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
54 PG-053 กระโจมหมุน 8 เหลี่ยม 120 x 120 x 170 cm. 24,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
55 PG-054 ห่วงอวกาศ 200 x 200 x 200 cm. 24,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
56 PG-055 ลูกโลก (ใหญ่) 110 x 110 x 170 cm. 24,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
57 PG-056 ลูกโลก (เล็ก) 80 x 80 x 150 cm. 21,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
58 PG-057 จรวดกระดานลื่น 100 x 200 x 200 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
59 PG-058 คอปเตอร์ 100 x 250 x 180 cm. 21,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
60 PG-059 คอปเตอร์กระดานลื่น 130 x 250 x 180 cm. 25,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
61 PG-060 บ้านกระดานลื่น 90 x 180 x 180 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
62 PG-061 กระดานลื่น (อนุบาล) 60 x 80 x 70 cm. 11,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
63 PG-062 กระดานลื่น (กลาง) 80 x 180 x 120 cm. 14,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
64 PG-063 กระดานลื่น (ใหญ่) 100 x 200 x 150 cm. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
65 PG-064 ถังลอดกระดานลื่น 60 x 150 x 110 cm. 14,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
66 PG-065 หมูหรรษา 60 x 150 x 130 cm. 14,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
67 PG-066 ถังลอดกระดานลื่น (มีที่พัก) 60 x 200 x 120 cm. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
68 PG-067 ถังลอดคู่กระดานลื่น 2 ทาง 150 x 300 x 120 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
69 PG-068 ถังลอดคู่ ไต่ขึ้น-ลง 60 x 250 x 120 cm. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
70 PG-069 ถังลอดเดี่ยว ไต่ขึ้น-ลง 90 x 150 x 120 cm. 12,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
71 PG-070 ยีราฟกระดานลื่น 60 x 150 x 180 cm. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
72 PG-071 โดเรม่อนกระดานลื่น 100 x 150 x 130 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
73 PG-072 ม้าโยก 40 x 60 x 55 cm. 9,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
74 PG-073 เรือไวกิ้ง (ใหญ่) 120 x 180 x 180 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
75 PG-074 เรือไวกิ้ง (เล็ก) 100 x 130 x 150 cm. 22,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
76 PG-075 รถไฟโยก (ใหญ่) 120 x 200 x 160 cm. 25,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
77 PG-076 รถไฟโยก (เล็ก) 120 x 170 x 150 cm. 22,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
78 PG-077 จักรยาน 6 ที่ 180 x 180 x 80 cm. 22,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
79 PG-078 จักรยาน 4 ที่ 80 x 200 x 80 cm. 21,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
80 PG-079 จักรยาน 3 ที่ 80 x 180 x 80 cm. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
81 PG-080 จักรยาน 2 ที่ 80 x 120 x 80 cm. 14,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
82 PG-081 คานกระดก 4 คาน 180 x 200 x 30 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
83 PG-082 คานกระดกรูปสัตว์ 3 คาน 150 x 200 x 30 cm. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
84 PG-083 คานกระดก 1 คาน 4 ที่ 50 x 200 x 30 cm. 14,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
85 PG-084 เป็ดโยกสปริง 4 ที่ 60 x 280 x 60 cm. 21,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
86 PG-085 ชุดรวมเชือกถัก (อนุบาล) 120 x 120 x 150 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
87 PG-086 เครื่องบินหมุน 100 x 100 x 80 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
88 PG-087 ชิงช้าเอม้าโยก 2 ที่ (อนุบาล) 130 x 180 x 140 cm. 14,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
89 PG-088 คานกระดก 3 คาน 150 x 200 x 30 cm. 16,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
90 PG-089 ชุดรวมยางวิ่ง 180 x 250 x 170 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
91 PG-090 ถังลอดคู่กระดานลื่น 60 x 300 x 120 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
92 PG-091 ชุดรวมไฟฟ้า-ชิงช้านั่งคู่ 150 x 350 x 160 cm. 32,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
93 PG-092 บาร์เชือกวงไต่ 100 x 300 x 170 cm. 24,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
94 PG-093 ลูกโลกการ์ตูน 120 x 120 x 180 cm. 22,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
95 PG-094 หุ่นยนต์กระดานลื่น 180 x 180 x 160 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
96 PG-095 ถังลอดหน้าการ์ตูน 80 x 150 x 100 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
97 PG-096 แป้นบาส (ใหญ่) 100 x 100 x 200 cm. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
98 PG-097 ชิงช้านั่งคู่ 3 ที่ 150 x 250 x 170 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
99 PG-098 รถยนต์ 4 ที่นั่ง 80 x 220 x 70 cm. 24,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
100 PG-099 บาร์โค้งกระดานลื่น 180 x 180 x 170 cm. 24,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
101 PG-100 บาร์ไต่ห่วงโหน 150 x 200 x 220 cm. 24,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
102 PG-101 อุปกรณ์ห่วงโหน 150 x 250 x 170 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
103 PG-102 กระดานลื่น 2 ทาง 200 x 200 x 200 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
104 PG-103 บาร์ปีนป่ายอุโมงค์ลอดกระดานลื่น 120 x 150 x 170 cm. 24,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
105 PG-104 ชิงช้าปีนป่ายม้าโยก 100 x 180 x 180 cm. 23,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
106 PG-105 รถยนต์ 4 ที่นั่ง (จัมโบ้) 100 x 300 x 80 cm. 23,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
107 PG-106 รถยนต์ 4 ที่นั่ง (จัมโบ้) 90 x 200 x 100 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
108 PG-107 จักยาน 4 ที่นั่ง (พิเศษ) 90 x 200 x 100 cm. 23,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
109 PG-108 จักยานบริหาร 3 ที่ (ชนิดพิเศษ) 90 x 150 x 100 cm. 22,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
110 PG-109 จักรยานบริหาร 4 ที่ (ชนิดพิเศษ) 90 x 200 x 100 cm. 23,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
111 PG-110 รถไฟสปริง 60 x 80 x 100 cm. 21,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
112 PG-111 เรือบกโยก 8 ที่นั่ง 100 x 120 x 160 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
113 PG-112 ถังลอดร่างการ์ตูน 60 x 150 x 150 cm. 20,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
114 PG-113 กระดานลื่นหน้าการ์ตูน 60 x 150 x 150 cm. 23,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
115 PG-114 รถไฟโยก 8 ที่นั่ง (ชนิดพิเศษ) 150 x 220 x 180 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
116 PG-115 ชิงช้าโซ่แกว่ง 6 ที่ 150 x 200 x 220 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
117 PG-116 รถยนต์สปริง 100 x 180 x 180 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
118 PG-117 ชุดรวมหนูน้อยอนุบาล 100 x 120 x 120 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
119 PG-118 ชิงช้าตาชั่งรวม 130 x 180 x 180 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
120 PG-119 ศาลาพักร่ม 100 x 150 x 180 cm. 21,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
121 PG-120 ชิงช้าทรงสี่เหลี่ยม 100 x 150 x 180 cm. 24,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
122 PG-121 ชิงช้าทรงเอ รูปแมวแบบรวม 130 x 200 x 160 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
123 PG-122 ปลาทองกระดานลื่น 80 x 150 x 120 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
124 PG-123 สะพานไต่โค้งทรงเหลี่ยม 100 x 150 x 150 cm. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
125 PG-124 กระดานลื่น 2 ทาง 200 x 200 x 200 cm. 27,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
126 PG-125 โกล์หนู(มินิ) 100 x 150 x 100 cm. 11,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
127 PG-126 ปีนป่ายเชือกโซ่แกว่ง 2 ที่นั่ง 150 x 200 x 160 cm. 24,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
128 PG-127 บาร์เดี่ยวบาร์คู่ 100 x 150 x 60 cm. 14,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
129 PG-128 เครื่องบินหมุน 4 ที่นั่ง 100 x 100 x 80 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
130 PG-129 ม้าโยกอนุบาล 3 ที่นั่ง 80 x 200 x 80 cm. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
131 PG-130 บาร์ไต่อุโมงค์ลอดกระดานลื่น 150 x 180 x 180 cm. 17,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
132 PG-131 ลูกโลกการ์ตูน 80 x 80 x 150 cm. 24,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
133 PG-132 กระดานลื่นอุโมงค์รูปยีราฟ 2 ทาง 60 x 150 x 180 cm. 23,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
134 PG-133 ปีนป่ายตัวหนอนกิ้งกือ 80 x 200 x 170 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
135 PG-134 ปีนป่ายตัว M 80 x 200 x 170 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
136 PG-135 ไม้กระดก 4 ที่นั่ง 180 x 300 x 60 cm. 36,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
137 PG-136 ไม้กระดก 6 ที่นั่ง 150 x 200 x 30 cm. 21,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
138 PG-137 ม้าหมุน 6 ที่นั่ง 100 x 100 x 50 cm. 21,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
139 PG-138 ชิงช้า 3 ที่นั่ง 170 x 280 x 200 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
140 PG-139 ชิงช้ากระเช้า 8 ที่นั่ง 200 x 200 x 170 cm. 26,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
141 PG-140 กระดานลื่น (แบบตรง) 80 x 200 x 140 cm. 29,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
142 PG-141 ไม้กระดก 4 ที่นั่ง 100 x 150 x 30 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
143 PG-142 ไม้กระดกiรูปสัตว์ 4 ที่นั่ง 100 x 200 x 30 cm. 19,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
144 PG-143 ชิงช้า 3 ที่นั่ง 4 เสาใหญ่ 150 x 150 x 200 cm. 36,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
145 PG-144 ชุดปีนป่ายกระดานลื่น+ชิงช้า 3 ที่นั่ง 400 x 400 x 200 cm. 135,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
146 PG-145 ประตูฟุตซอล แบบมาตรฐาน พร้อมตาข่าย 300 x 200 cm. 39,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
FOFAN ONLINE รหัสสินค้า PG