รหัสสินค้า SM

ที่ รูป รหัส ชื่อ ขนาด ราคาปกติ ราคาพิเศษ
2 SM-01 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ำหนัก) 1.00 x 1.00 x 1.70 m. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
3 SM-02 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก) 1.00 x 1.00 x 1.70 m. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
4 SM-03 อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับขา) 1.00 x 1.00 x 1.60 m. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
5 SM-04.0 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) 1.00 x 1.00 x 0.90 m. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
6 SM-04.1 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) 1.00 x 1.00 x 1.10 m. 16,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
7 SM-04.2 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) 1.00 x 1.00 x 1.10 m. 16,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
8 SM-04.3 อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หัวไหล่ (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง โยกแขน-ขาปั่น) 1.00 x 1.00 x 1.50 m. 16,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
9 SM-04.4 อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หัวไหล่ (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง โยกแขน-ขาปั่น) 1.00 x 1.00 x 1.50 m. 16,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
10 SM-05 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง) 1.00 x 1.00 x 0.80 m. 15,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
11 SM-06 เครื่องบริหารข้อเข่า-แขน (แบบถีบโยกลูกล้อเลื่อนขึ้นลงบนราง) 1.00 x 1.00 x 0.90 m. 16,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
12 SM-07 อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ขา ลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึงยกตัว-นั่ง-ลุกยืน) 1.00 x 1.00 x 0.90 m. 16,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
13 SM-08 อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้อง-ลูกล้อกลิ้งนวดหลัง-แก้ปวดเมื่อย (แบบเอนตัว- ซิทอัพ-ดึงคันโยกยกตุ้มน้ำหนัก) 1.00 x 1.00 x 1.10 m. 17,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
14 SM-09 อุปกรณ์บริหารแขน-ลดหน้าท้อง (แบบเอนตัว-ซิทอัพ-ดึงคันโยกยกตุ้มน้ำหนัก) 1.00 x 1.00 x 1.10 m. 17,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
15 SM-10 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก บริหารแขน-หัวไหล่-หน้าอก-กล้ามท้อง-ออกกำลังขา (แบบนอนซทอัพกล้ามเนื้อหน้าท้อง) 1.00 x 1.00 x 1.50 m. 17,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
16 SM-11 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก-เอว (แบบยืนบิดเอวเดี่ยว) 1.00 x 1.00 x 1.00 m. 14,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
17 SM-12 อุปกรณ์นวดฝ่าเท้า-บริหารแขน-ยึดหลัง 1.00 x 1.00 x 0.80 m. 14,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
18 SM-13 อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง/บริหารขา-เข่า(แบบยกตุ้มน้ำหนัก) 1.00 x 1.00 x 0.60 m. 14,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
19 SM-14 อุปกรณ์บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า) 1.00 x 1.00 x 0.90 m. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
20 SM-15 อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบขาคู่) 1.00 x 1.00 x 0.80 m. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
21 SM-16 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง/แขน-หัวไหล่ (แบบดึงยกตัว) 1.00 x 1.00 x 1.00 m. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
22 SM-17 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-วิ่งสลับเท้า) 1.00 x 1.00 x 1.60 m. 17,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
23 SM-18 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบแกว่งตัว) 1.00 x 1.00 x 1.20 m. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
24 SM-19 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้าคู่) 1.00 x 1.00 x1.65 m. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
25 SM-20 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้าเพลาคู่) 1.00 x 1.00 x1.65 m. 15,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
26 SM-21 อุปกรณ์บริหารขา-หน้าท้อง (แบบถีบล้อยาง) 1.00 x 1.00 x 1.00 m. 15,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
27 SM-22 อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-หน้าท้อง (แบบดึง-งัดยกตุ้มน้ำหนัก) 1.00 x 1.00 x 0.90 m. 16,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
28 SM-23 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่(แบบดึงยกตัว) 1.00 x 1.00 x 1.70 m. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
29 SM-24 อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและออกกำลังแขน(แบบถีบ-ดึงยกลูกน้ำหนัก) 1.00 x 1.00 x 0.80 m. 17,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
30 SM-25 อุปกรณ์จักรยานผีเสื้อบริหารหน้าอก 1.00 x 1.60 x 1.70 m. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
31 SM-26 อุปกรณ์ออกกำลังขา-หน้าท้อง (แบบสปริงถีบ) 1.00 x 1.00 x 0.80 m. 15,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
32 SM-27 อุปกรณ์ยึดตัวบริหารแขน (แบบบาร์เดี่ยว-บาร์คู่) 1.00 x 1.00 x 2.20 m. 14,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
33 SM-28 อุปกรณ์บริหารเข่า-ขา (แบบยกลูกตุ้มน้ำหนักเท่าคู่) 1.00 x 1.00 x 0.90 m. 15,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
34 SM-29 อุปกรณ์ซิทอัพบริหารหน้าท้องและออกกำลังขา 1.00 x 1.40 x 1.10 m. 16,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
35 SM-30 อุปกรณ์บริหารเอว-สะโพกคู่ (แบบนั่งและยืน) 1.00 x 1.00 x 1.00 m. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
36 SM-31 อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบนั่ง) 1.00 x 1.00 x 1.40 m. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
37 SM-32 อุปกรณ์บริหารสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับคู่) 1.00 x 1.00 x 1.70 m. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
38 SM-33 อุปกรณ์แก้ปวดเข่า (แบบสลับขา) 1.00 x 1.00 x 0.80 m. 14,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
39 SM-34 อุปกรณ์ดันหลัง-นวดฝ่าเท้า 1.00 x 1.00 x 0.80 m. 14,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
40 SM-35 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวคู่) 1.00 x 1.40 x 1.00 m. 14,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
41 SM-36 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-แขน-หน้าท้อง (แบบกรรเชียงเดี่ยว) 1.00 x 1.00 x 1.00 m. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
42 SM-37 อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง(แบบยืน) 1.00 x 1.00 x 1.55 m. 17,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
43 SM-38 อุปกรณ์บริหารข้อเข่าและขาแบบย่ำเท้า 1.00 x 1.00 x 1.35 m. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
44 SM-39 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก) 1.00 x 1.60 x 1.70 m. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
45 SM-40 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่-หัวเข่า(แบบถ่าง-หุบยกตุ้มน้ำหนัก) 1.00 x 1.60 x 1.70 m. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
46 SM-41 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่-หัวเข่า(แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก) 1.00 x 1.60 x 1.70 m. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
47 SM-42 อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดันสปริง) 1.00 x 1.00 x 1.70 m. 17,000.00฿. คลิกรับส่วนลด
48 SM-43 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่-มือ (แบบวงล้อคู่) 1.00 x 1.20 x 1.40 m. 17,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
49 SM-44 อุปกรณ์บิดลำตัววงล้อเดี่ยว 1.00 x 1.00 x 1.60 m. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
50 SM-45 อุปกรณ์นวดหลังและขา 1.00 x 1.00 x 1.10 m. 18,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
51 SM-46 อุปกรณ์กระสอบทราย พร้อมขาตั้ง 1.00 x 1.00 x 2.00 m. 14,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
52 SM-47 อุปกรณ์ลู่เดินออกกำลังขา 0.65 x 1.00 x 1.20 m. 28,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
53 SM-48 อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่ 100 x 100 x 120 cm. 16,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
54 ACC-01 ป้ายคู่มือการเล่น ทำจาก เสาเหล็กกลม ขนาด 1.5 นิ้ว แผ่นป้าย ทำจาก เหล็กชุบซิงค์กันสนิม ติดสติ๊กเกอร์ทนความร้อน พิมพ์ด้วยระบบอิ๊งค์เจ็ท 10 x 35 x 120 cm. 2,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
55 ACC-02 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ทำจากแผ่นเหล็กชุบซิงค์กันสนิม เสาเหล็กขนาด 2 นิ้ว ติดทับด้วยสติ๊กเกอร์ทนความร้อน พิมพ์ด้วยระบบอิ๊งค์เจ็ท 75 x 150 x 180 cm. 9,500.00฿. คลิกรับส่วนลด
FOFAN ONLINE รหัสสินค้า SM